Pošaljite upit

  
  

Grafička priprema za flekso štampu

Grafička priprema za flekso štampu

Ukupni smisao naše grafičke pripreme je pružiti podršku klijentima te transparentno voditi svaki projekat od samog početka. Specifičnost flekso štampe su visoki prirasti raster tonskih vrednosti pa je zadatak grafičke pripreme prilagođavanje svih elemenata štampe pazeći na dizajnersko rešenje i navedene specifičnosti. Grafičku pripremu izrađujemo na Mac i PC platformama pomoću programa ažuriranih sa najnovijim verzijama a koristimo i ArtPro, specijalizirani program za grafičku pripremu u flekso štampi. Kao završnu fazu svakog projekta grafičke pripreme savetujemo izradu digitalnog probnog otiska koji će simulirati stvarni štampani otisak grafičkog rešenja. Služimo se Epson printerima te smo u mogućnosti za vas izraditi probni otisak na papiru raznih gramatura te transparentnoj i metaliziranoj foliji. Oslonite se na našu tradiciju i neprocenjivo iskustvo te ostvarite ciljeve i udovoljite najzahtevnijim očekivanjima.

Grafička priprema za flekso štampu
Grafička priprema za flekso štampu
Grafička priprema za flekso štampu
Grafička priprema za flekso štampu
Pošaljite upit
Podrška iz Evropskog fonda za regionalni razvoj

Podrška iz Evropskog fonda za regionalni razvoj

Povećanje kapaciteta proizvodnog procesa za proizvodnju klišea

Partneri

Celmacch
Focus Label Machinery LTD
Jiangsu Fangbang Machinery
Macarbox
MACRO Advanced Extrusion Systems
Orafol
Sandon Global
Soma
Tech Sleeves
TWEN logo
XL Plastics