Pošaljite upit

  
  

Letterpress klišei

Letterpress klišei

Kada je u pitanju štampa uvek će vam se predstaviti mnoštvo neumoljivih opcija... jer danas su mogućnosti zaista beskrajne. A što je sa letterpress štampom ili još bolje, letterpress klišeima? Nakon ponovnog oživljavanja letterpress tehnologije, devedesetih godina prošlog veka, danas je mlekarsku industriju (ali i neke druge industrije te prehrambeni sektor) gotovo nemoguće zamisliti bez plastičnih čaša i poklopaca zbog jedinstvenih prednosti pakiranja. Klišea koja se najviše koriste ovom tehnologijom su fotopolimerni klišei sa metalnom podlogom u debljinama od 0.73 te 0.94 mm. Klišea izrađujemo digitalnim putem koristeći HD tehnologiju i rezoluciju od 4000 dpi maksimalnog formata 500x700 mm uz kontinuiranu brigu o zaštiti okoline i očuvanju prirode jer to je za nas jedan je od važnijih ciljeva u poslovanju. Oslonite se na našu tradiciju i neprocenjivo iskustvo te ostvarite ciljeve i udovoljite najzahtevnijim očekivanjima.

Pošaljite upit
Podrška iz Evropskog fonda za regionalni razvoj

Podrška iz Evropskog fonda za regionalni razvoj

Povećanje kapaciteta proizvodnog procesa za proizvodnju klišea

Partneri

Celmacch
Focus Label Machinery LTD
Jiangsu Fangbang Machinery
Macarbox
MACRO Advanced Extrusion Systems
Orafol
Sandon Global
Soma
Tech Sleeves
TWEN logo
XL Plastics